abandon

อะแบ๊นดั้น

ปล่อย,ละทิ้ง

abdomen

แอบโด๊เม็น

ช่องท้อง

ability

อะบิ๊ลิตี้

ความสามารถ

ablaze

อะแบล๊ซฺ

โชติช่วง

able

เอ๊เบิ้ล

สามารถ

abnormal

แอบน๊อร์มอล

ผิดปรกติ

aboard

อะบ๊อร์ด

บนเรือ,บนรถ,บนเครื่องบิน

abolish

อะโบ๊ลิช

เลิกล้ม

about

อะเบ๊าท

เกี่ยวกับ,ประมาณ,แถวๆ

above

อะโบ๊ฝ

เหนือ,สูงกว่า

abroad

อะบร๊อด

กว้าง,ต่างประเทศ

absent

แอ๊บเซ่นท

ขาด,ไม่อยู่

absolute

แอ๊บโซลู้ท

สัมบูรณ์,แท้จริง

absorb

แอ๊บซ๊อร์บ

ดูดซับ,รับเอาไว้

abstract

แอ๊บสแทรคทฺ

ไม่มีตัวตน

absurd

แอ๊บเซิร์ท

เหลวไหล,น่าขัน

abundant

อะบั๊นแด้นท

มากมาย,สมบูรณ์

abuse

อะบิ๊วส

ใช้ในทางที่ผิด,กล่าวร้าย,ทารุณ

academy

อะคาเด๊มี่

วิชาการ,โรงเรียน

accelerate

แอ๊คเซ้ลเลอเรท

เร่ง

accept

แอ๊คเซพท

รับ, ตอบรับคำเชิญ

access

แอ๊คเซส

เข้าถึง

accessory

แอ๊คเซสซอรี่

ส่วนเพิ่มเติม

accident

แอ๊คซิเด็นท

อุบัติเหตุ

acclaim

แอ๊คเคลม

ไชโย,โห่ร้อง

accommodate

แอ๊คคอมโมเดท

ทำให้เหมาะสม,สะดวก

accompany

แอ๊คคอมพานี่

มากับ,ไปกับ

accomplish

แอ๊คคอมผลิช

ทำให้เสร็จลง

accord

แอ๊คคอร์ด

ตรงกัน,ต้องกัน

account

แอ๊คเค้าท

บัญชี,รับผิดชอบ

accumulate

แอ๊คคิวมูเหลท

สะสม

accurate

แอ๊คคิวเหรท

แน่นอน,เที่ยงตรง

accuse

แอ๊คคิ้วส

กล่าวหา

accustom

แอ๊คคัสต้อม

ฝึกให้เคยชิน

ache

เอช

ปวด

achieve

อะชี้ฝ

บรรลุ

acid

เอ๊สิด

กรด

acknowledge

แอ๊คโนเหล็จ

ยอมรับ

acme

แอ๊คมี่

สูงสุด

acquire

แอ๊คไควร์

ได้มา,เข้ายึด

acre

เอ๊เค่อร์

2.5 ไร่

across

อะคร๊อส

ข้าม

act

แอ๊คท

กระทำ,แสดง

actual

แอ๊คช่วล

ที่จริง

adapt

อะแด๊พท์

ดัดแปลง,ทำให้เหมาะ

add

แอ๊ด

เพิ่ม,บวก

addict

แอ๊ดดิคท

ติด(ยาเสพติด)

addition

แอ๊ดดิชั่น

การเติมเข้าไป

address

แอ๊ดเดรส

ที่อยู่,กล่าวปราศัย,จัดการ

adequate

แอ๊ดดีเควท

พอเพียง

adhere

แอ๊ดเฮียร

ติด

adjacent

แอดจ๊าเซ่นท

ประชิด,ใกล้เคียง

adjoin

แอ๊ดจอย

ติด

adjust

แอ๊ดจัสท

ปรับ,ปรับตั้ง

administrate

แอ๊ดมินิเทรท

บริหาร,ปกครอง,จัดการ

admire

แอ๊ดไมร

นับถือ,เลื่อมใส

admit

แอ๊ดมิท

รับเข้าไว้,ยอมรับ

adopt

อะด๊อพท

รับเอา,นำมาใช้

adrift

อะดริ๊ฟท

ลอยไป

adult

อะดั๊ลท

ผู้ใหญ่

advance

แอดฝ๊านซ

ก้าวหน้า

advantage

แอดแฝ๊นเทจ

ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์

adventure

แอดเฝ๊นเจ้อร์

ผจญภัย

adversary

แอ๊ดเฝอร์ซารี่

เป็นปฏิปักษ์,ตรงกันข้าม

advertise

แอ๊ดเฝอร์ไท้ส

โฆษณา

advice

แอดไฝ๊ซ์

แนะนำ

advocate

แอ๊ดโฝเขท

สนับสนุน,เป็นทนาย

aeon

อี๊อ้อน

ชั่วกัลปวสาน

aero-

แอ๊โร่

อากาศ, เกี่ยวกับอากาศ

aeroplane

แอ๊โร่เพลน

เครื่องบิน

affair

แอฟแฟร์

เรื่อง,กิจธุระ

affect

แอฟเฟค

กระทบกระเทือน

affirm

แอฟเฟิร์ม

รับรอง

afford

แอฟฟอร์ด

สามารถมีได้

afraid

อะเฟรด

กลัว,เกรง

after

แอ๊ฟเท่อร

หลังจาก,ภายหลัง

again

อะเกน

อีกครั้ง

against

อะเก๊นสท

แข่งกับ,สู้กับ,ต่อต้าน

age

เอจ

อายุ,แก่

agency

เอ๊เจ็นซี่

ตัวแทน, หน่วยงานราชการ

agenda

อะเจ๊นด้า

วาระการประชุม

agent

เอเจ้นท

ผู้แทน

aggregate

แอ๊กกรีเกท

สรุป,ไหลไปรวมกัน

aggressive

แอกเกร๊สสีฝ

ก้าวร้าว,รุกราน

ago

อะโก

-มาแล้ว

agree

อะกรี

ตกลง,เห็นพ้อง

agriculture

แอ๊กรีคัลเจ่อร์

เกษตรกรรม

ahead

อะเฮด

ข้างหน้า

aid

เอด

ช่วยเหลือ

aim

เอม

มุ่ง,มุ่งหมาย

ain't

เอ๊นท

ไม่ใช่

air

แอร์

อากาศ

alarm

อะลาร์ม

เตือน,ปลุก

album

อั๊ลบั้ม

สมุดเก็บภาพ,แผ่นเสียง

alert

อะเลิ๊ร์ท

เตรียมพร้อม,ระวังระไว

algebra

อั๊ลจีบร้า

พีชคณิต

alibi

อั๊ลไลไบ

ข้อแก้ตัว

alien

เอ๊เลี่ยน

แปลก,ต่างด้าว

align

อะไลน

อยู่ในเส้นตรง

alike

อะไล๊ค

เหมือน

alive

อะไล๊ฝ

มีชีวิตอยู่,กระปี้กระเป่า

alkali

อั๊ลคาลาย

ด่าง

all

ออล

ทั้งหมด

allege

อัลลี๊จ

กล่าวหา

allocate

อั๊ลโลเขท

แบ่งให้,กำหนด

allow

อะลาว

อนุญาต,ยอมให้

alloy

อัลลอย

เจือปน,ผสม

ally

อัลลาย

ผูกพัน,พันธมิตร

almost

อ๊อลโมสท

เกือบ

alone

อะโลน

คนเดียว,โดเดี่ยว

along

อะลอง

ตาม(ถนน),ร่วมด้วย

already

ออลเร๊ดี้

มีอยู่แล้ว,เกิดขึ้นแล้ว

alright

ออลไร๊ท

ดีแล้ว

also

อ๊อลโซ

อีกด้วย,ด้วย

alter

อั๊ลเท่อร์

แปลง

alternate

อั๊ลเทอร์เหนท

สลับกัน

although

ออลโทร

แม้ว่า

altitude

อั๊ลทิจูด

ระยะสูง

altogether

ออลทูเก๊ทเทร่อ

พร้อมกัน

always

อ๊อลเวย์ส

เสมอ

a.m.

เอเอ็ม

ก่อนเที่ยง

amateur

อะเมเท่อร

สมัครเล่น

amaze

อะแม๊ซฺ

ทำให้ประหลาดใจ

ambassador

แอมบ๊าสซาเด้อร์

เอกอัคราชฑูต

ambition

แอมบิ๊ชั่น

ทะเยอทะยาน

ambulance

แอ๊มบูแล้นซ์

รถพยาบาล

ambush

แอ๊มบุช

ซุ่มโจมตี

amen

เอเมน

สาธุ

amend

อาเม็นด

แก้ไข,แก้ตัว

amid

เอมิด

กลาง,ท่ามกลาง

amnesty

แอ๊มเนสที่

นิรโทษกรรม

among

อะมอง

ในหมู่

amount

อะเม๊าท

รวมเป็นจำนวน

amplitude

แอ๊มพลิจูด

ความกว้างขวาง

amuse

อะมิ๊วส

ทำให้เพลิดเพลิน,ขบขัน

analogy

อะน๊าโลจี้

อุปมา

analyse

อ๊ะนาไล้ส

วิเคราะห์

anatomy

อะน๊าโทมี่

ร่างกาย

ancestor

แอ๊นเซสเท่อร

บรรพบุรุษ

anchor

แอ๊งเค่อร์

สมอ

ancient

แอ๊นเซี่ยนท

โบราณ

and

แอนด์

และ

angel

แอ๊งเจล

นางฟ้า

anger

แอ๊งเก้อร

โกรธ

angle

แอ๊งเกิ้ล

มุม

animal

แอ๊นิมอล

สัตว์

anniversary

แอนิเฝ๊อร์ซารี่

วันครบรอบ

announce

อะเน๊าซ

ประกาศ

annoy

แอนนอย

รำคาญ

annaul

แอนน๊วล

ประจำปี

another

อะน๊าเทร่อร์

คนอื่น,อีกคนหนึ่ง

answer

แอ๊นเซ่อร

คำตอบ,ตอบ,ผลลัพธ์

ant

แอ๊นท

มด

anthem

แอ๊นเทร่ม

เพลงชาติ

anthology

แอนโท๊โลจี้

โคลง,กาพย์,กลอน

anti-

แอ๊นไท

ต่อต้าน,ขัดขวาง

anticipate

แอนทิ๊ซิเพท

คาดล่วงหน้า

anticlockwise

แอนไทคล๊อคไว้ส์

ทวนเข็มนาฬิกา

antique

แอนที๊คว

โบราณ, ของเก่า

anxious

แอ๊นเซียส

ห่วงใย,กังวล

any

เอ๊นี่

ใด,คนหนึ่งคนใด,บ้าง

apart

อะพาร์ท

แยกออกต่างหาก

apartheid

อะพ๊าร์ไท้ด

นโยบายเหยียดสีผิว

apology

อะพ๊อโลจี้

คำขอโทษ

appeal

แอพพีล

อุธรณ์,ร้องเรียน

appear

แอพเพียร์

ปรากฏ

appetite

แอ๊พเพไท้ท

อยากอาหาร

applaud

แอพพล้อด

ปรบมือ,สรรเสริญ

apply

แอ๊พพลาย

ใช้ประโยชน์,สมัครงาน

appoint

แอพพ๊อยท

แต่งตั้ง, นัดหมาย

appraise

แอพเพรส

ประเมินค่า

appreciate

แอพพรี๊ชิเอท

ชอบ,ปลื้ม

apprehend

แอพพรีเฮ็น

เข้าใจ,ความเข้าใจ

approach

แอพโพร๊ช

เข้าใกล้,ทาบทาม,เข้าหา

appropriate

แอพโพร๊พริเอท

เหมาะ,สมควร

approve

แอพพรู๊ฝ

อนุมัติ, เห็นพ้อง

approximate

แอพพร๊อกซิเหมท

ประมาณ,ราวๆ

aqua

อ๊าควา

น้ำ

arc

อ๊าร์ค

ส่วนโค้ง

architect

อ๊าร์ชิเถ็คท

สถาปนิก

archives

อ๊าร์ไค้ฝส

ที่เก็บเอกสารสำคัญ

ardent

อ๊าเด็นท

อย่างแรงกล้า

area

แอ๊เรีย

พื้นที่

arena

อารี๊น่า

สนาม,สังเวียน

argue

อ๊าร์กิว

โต้,เถียง

arise

อะไร๊ส

ลุกขึ้น,เกิดขึ้น

arithmetic

อะริ๊ทเมติค

เลขคณิต

arm

อาร์ม

แขน,อาวุธ

aroma

อะโร๊ม่า

กลิ่นหอม

around

อะราวนฺดฺ